eu | es

Dirulaguntzak

IDAE-Ministerioa. Erronka demografikoa duten udalerrietan energia garbiaren tokiko proiektu berezietarako inbertsioetarako laguntzak:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13269

Autokontsumorako eta energia berriztagarriko iturriekin biltegiratzeko laguntzak. Deitzeke. Nafarroa:

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable

 
Dirulaguntzak

Bilatzailea